Velkommen til Einunndalen

Norges lengste seterdal.

 

 

Fra sesongen 2015 innføres det nye sesongkort på grunn av oppdatert sesongkortsystem.

Med det nye systemet aktiverer man selv sesongkortet i betalingsterminalen i bommen.

Sesongkortene vil være merket med «Einunndalen Dalholen» og «Einunndalen Moskardet».

Sesongkortene vil være tilgjengelige fra slutten av mai.

 

Priser fra 2015:

Sesongavgift kr 1.000,-
Enkeltturer kr 80,-
Avgift brikke

kr 200.-

 

Fornying av sesongkort:

Sesonkortene kan brukes i mange år. Ved fornying av sesongkort, betales sesongavgift i betalingsterminalen ved bommen.

Pass på at fornying skjer i bomanlegget som er angitt på kortet.

 

Sesongkort:

Sesongkort kan kjøpes hos våre samarbeidspartnere.

Sætervegen Dalholen  Setalsjølia

Einunndalsvegen

Fjellsyn Camping

Grimsbu Turistsenter

Ved tap av brikke, kan ny skaffes mot tilleggsavgift på kr 200.-

 

Ved spørsmål, kontakt oss på: 

Sætervegen Dalholen Setalsjølia

Einunndalsvegen

post@einunndalen.no

einunndalsvegen@einunndalen.no

 

 

Sætervegen Dalholen - Setalsjølia © 2015

www.einunndalen.no